Toimumisajad:

(koolitus on 3-päevane)

2023. aasta:

16.02-27.02

---------------------

Grupi suurus: 4 inimest

Koolituse maht: 28 AT

Osalustasu: 667 eur  (Töötukassa ja Kristo Krumm Koolitused OÜ kaudu registreerimisel lisandub KM)

REGISTREERI KOOLITUSELE

REGISTREERI KOOLITUSELE

ÕPPEKAVA


TOOTEFOTO SOTSIAAL-MEEDIAS

Koolitusel saad vajalikud teadmised, et iseseisvalt pildistada tooteid sotsiaalmeedia tarbeks. Oskad püstitada turunduseesmärkidest tulenevat lähteülesannet ning vormistada seda pildiks.

Koolitusel läbitavad teemad: 

●     Tootefoto trendid ja erinevad stiilid.

●     Ettevalmistus - stilistika ja võttekoha valik.

●     Tootefoto pildistamise keskkond.

 ○     Stuudio vs interjöör.

 ○     Loomulik valgus vs kunstvalgus.

 ○     Taustad jm abistavad vahendid.

●     Fotokaamera ja objektiivid. Milliseid seadeid, millistel juhtudel kasutada.

●     Fotokompositsioon, stiliseeritud tootefotode pildistamisel.

●     Fototöötlus – mida silmas pidada kui töötled tootefotot.

●     Pildistamise võttenurk ja kadreerimine erinevate toodete puhul.

●     Portfoolio koostamine. Milliseid keskkondi kasutada ja mida silmas pidada fotode valimisel.

●     Turundus. Kuidas leida kliente, millele keskenduda tootefoto teenuse pakkumisel (vestlus kliendiga). Isikliku turundusplaani koostamine.

Koolitus on 3 päevane, millest üks on praktiline päev. Praktiline osa toimub õppestuudios, kus kohapeal on olemas kõik vajalik tootefotode pildistamise praktiseerimiseks. Peale esimest koolituspäeva saab õpilane kodutöö, et ettevalmistada praktilise pildistamis päeva tootepildistamine. Iga õpilane peab sooritama pildistamis ülesande ja tehtud piltide töötlemise. Õpetaja hindab ülesande sooritamist ja annab õpilasele tagasisidet.

 

Koolituse läbinu:

On omandanud vajalikud teadmised, et iseseisvalt pildistada tooteid kodulehe ja sotsiaalmeedia tarbeks. Oskab püstitada turunduseesmärkidest tulenevat lähteülesannet ning vormistada seda pildiks.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.