Fotograafia individuaalõpe 

Näidis õppekava

Koolituse maht:

7 päevane koolitus

Õppe kogumaht: 40 AT 

Auditoorse ja praktilise töö maht: 28 AT

Iseseisev töö: 12 AT

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Koolituse maksumus: 1 400 eur (28 AT x 50 €)

1 päev (4 AT):

 • Isikliku kaamera nupud selgeks ehk mis on erinevate nuppude ülesanne ning millised nupud on teistes olulisemad.

 • Mis on ISO, ava, säri ja millist mõju avaldavad need pildile.

 • Valgustasakaal – kuidas saavutada fotodel õige värv ja tonaalsus.

 • Mis on hallkaart ja milleks on seda vaja.

 • Räägime erinevatest teravustamise võimalustest ja valguse mõõtmise reziimidest.

 • Kuidas luua pildi efekte ava ja säri seadetega (optiline illusioon, kaasavedamine jms).

Kodutöö (2 AT): praktilised ülesanded, mis aitavad kinnistada õpitavaid oskusi.

2 päev (4 AT):

 • Vaatame üle kodutöö, arutame läbi tekkinud küsimused ning vajadusel keskendume veel eelmise tunni teemadele.

 • Milliseid seadeid kasutada, kui pildistada portreed, maastiku, üritusi, sporti ja muid fotožanre. Rusikareeglid, mis aitavad sul edaspidi kiiremini keskenduda õigete seadete valimisele.

 • Teeme koos läbi praktilised ülesanded, mis aitavad mõista erinevaid teravustamise võimalusi ja valguse mõõtmise režiime.

 • Räägime loomuliku valguse kasutamisest ja sellest, kuidas pildistada rasketes valgusoludes kasutamata kaamerapealset välku. Vaatame praktiliste ülesannete kaudu, miks on pildistamisel oluline ISO, ava, säri ja valgustasakaal.

Kodutöö (2 AT): praktilised ülesanded, mis aitavad kinnistada õpitavaid oskusi. 

3 päev (4 AT)

 • Vaatame üle kodutöö, arutame läbi tekkinud küsimused ning vajadusel keskendume veel eelmise tunni teemadele.

 • Erinevad objektiivid, millist ja millal kasutada.

 • Lisavalgus. Räägime välkudest ja nende kasutamisest.

 • Vaatame üle muud abivahendid, mida leidub fotograafi fotokotist (filtrid, statiivid, hajuti, peegeldi jm).

 • Arvuti ja andmekandjad, mida peaksid teadma, kui asud fotosid töötlema ja arhiveerima.

4 päev (4 AT)

 • Erinevad pildifailide formaadid, mida peab neist teadma ja millised valida.

 • RAW fail, kuidas seadistada kaamera ning miks fotograafid kasutavad RAW faili.

 • Mis on RAW converter ja milleks seda vaja on.

 • Vaatame, mis saab edasi piltidest, kui need on laetud arvutisse.

 • Soovituslik töövoog piltide töötlemisel. (Pilditöötluseks on vajalik oma sülearvuti ja alla laetud Adobe Lightroomi või Photoshopi programm).

 • Arhiveerimine.

5 päev (4 AT) 

 • Õpilase huvist lähtuvalt erinevate fotožanrite tutvustus, inspiratsioonimeetodid, mis toetavad loomingulist arengut ja enda pildikeele leidmist.

 • Meetodid, mis aitavad enda tööde abil edasi liikuda ja areneda.

 • Kompositsiooni põnev maailm. Pildianalüüs kui kompositsiooni õppimise ja tunnetamise meetod.

Kodutöö (2 AT): praktilised ülesanded, mis aitavad kinnistada õpitavaid oskusi. 

6 päev (4 AT)

 •   Inimese pildistamine

    -       Üritused

    -       Dokumentalistika

    -       Portree- ja fotosessioonid

 • Praktiline ülesanne modelliga – suhtlus, suunamine, valguse seadmine (kunst- ja loomulik valgus).

7 päev (4 AT)

 • Kuidas luua endale fotograafina töökoht. Ettevõtte juriidilise vormi valik, äriplaan, raamatupidamine ja maksud. Portfoolio loomine ja turundus.

 • Fotograafi persoonibrändi loomine, selle eeliseid ning omanäolise ettevõtte loomise põhitõed.

 • Kodutööle tagasiside.

 Õpiväljund:

 • Õpilane oskab iseseisvalt seadistada kaamera vajalike parameetreid vastavalt valgusoludele. Oskab manuaalselt pildistamisel kasutada kaamera valgus-mõõtmiserežiime ja erinevaid objekti fokuseerimise võtteid. Õpilane oskab märgata olemasolevat valgust ja seda ära kasutada ning vajadusel ka liigset valgust vältida.

 • Oskab valida vastavalt pildistamise situatsioonile endale sobiva objektiivi ning teab, kuidas objektiivi vahetus mõjutab kaamera sätteid ning pildi ulatust. Teab millised on kunstlikud valguse loomise võimalused ja vajadusel oskab hinnata, millal on kvaliteetse pildi saamiseks vajalik kasutada lisa valgust. Oskab lähtuvalt enda fotograafia huvist ja vajadusest komplekteerida fotokoti sisu ning leida üles kohad, kus soetada endale täiendavat fotovarustust.

 • Oskab iseseisvalt konvertida pildid fotokast arvutisse ning teha vajalike parandusi. Oskab soovi korral luua erinevaid töötluse presete ja teab kuidas kasutada erinevaid filtreid. Teab erinevaid võimalusi enda isikliku pildi arhiivi loomiseks ning oskab kirjeldada, millised sammud on vajalikud, et jõuda kvaliteetse pildi lõpptulemuseni.

 • Oskab pilti kadreerida nii, et arvestab erinevate kompositsiooni võimalustega. Analüüsib nii enda kui teiste autorite töid, leiab seal üles positiivse ning oskab hinnata mida saaks paremini või milline võte aitab pildi lugu paremini edastada. On teadlik erinevatest meetoditest, mis aitavad ammutada inspiratsiooni ja tagada fotograafi jätkuv areng.

 • Teab võimalusi kuidas luua endale fotograafina töökoht ning oskab kasutada meetodeid, mis aitavad fotograafia turul eristuda.