BRÄNDIFOTO ÕPPEKAVA

Sihtgrupp: 

Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt).

Koolituse maht:

1 päevane koolitus

Õppemaht: 8 AT

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Ärindus ja haldus.

Turundus ja reklaam

Õpiväljund:

 • Õpilane oskab püstitada turunduseesmärkidest tuleneva lähteülesande, et luua brändi toetav tootefoto.
 • Õpilane oskab iseseisvalt pildistada erinevaid tooteid ja seada valgust ning kompositsiooni.
 • Õpilane oskab tehtud pilti töödelda telefoni äppis ja vabavaraliste pildi programmidega

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja tehtud praktilise ülesande ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema kaameraga nutitelefon.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib kõigile kes tunne huvi tootefotograafia ja telefoniga pildistamise vastu.

Koolituse sisu:

Teooria: 5 akadeemilist tund

 • Turunduse ABC. Ülevaade sellest, mida peab pildistaja enne toodete pildistamisele asumist teadma ​(USP ja ostupersoona)
 • Erinevad võimalused/stiilid toodete pildistamiseks.​
 • Stilistika tooteotgraafias.​
 • Räägime telefoniga pildistamisest
 • Töötlus. Vabavaralised keskkonnad piltidega toimetamiseks.​
 • Praktilised ülesanded.​
 • Tagasisde.​

 Praktiline töö: 3 akadeemilist tundi

 • Etteantud ülesannete täitmine. Tootefoto pildistamine ja töötlus.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub õppetööks sobivas renditavas klassiruumis või rendistuudios.

Kursuse lõpetanu:

On omandanud vajalikud teadmised, et iseseisvalt pildistada tooteid sotsiaalmeedia tarbeks. Oskab püstitada turunduseesmärkidest tulenevat lähteülesannet ning vormistada seda pildiks, kasutades ka vajalike vabavaralisi töötlus ja viimistlus programme.

Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend. Kursuse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.