Koolitajad Airi Leon ja Kristo Krumm

Kas oled mõelnud, et foto, pildistamine ja pildistamisoskused aitavad tugevdada ettevõtte positsiooni tööturul ning kasvatada meeskonna vaimu? Kas pealtnäha kaks nii erinevat teemat annab ühte sulatada?

MEESKOND LÄBI FOTOKAAMERA

Juhina tead Sa vägagi hästi, et hästitöötav ja motiveeritud meeskond on üheks organisatsiooni edu aluseks.


Ühtehoidev meeskond on visiitkaardiks organisatsioonile laiemalt, innustab töötajaid ning tõmbab ligi uusi, potentsiaalseid kandidaate. Toimiv meeskond on tööandja brändingu üks elementidest!

JAH ANNAB!


Meie koolitusel osalejad saavad kogemuse selle kohta, et:


  Motivatsioon, meeskonnatöö, meeskonna ühtsus ja inspiratsioon aitavad
luua õnnelikumat meeskonda;
  Foto on kommunikatsioonivahend ja selle oskuslik kasutamine organisatsiooni suhtluses aitab inimlikud väärtused esile tuua;
  Foto on suhtlusviis nii organisatsiooni sees kui väljaspool;
  Maailmas, kus peamine suhtlus käib interneti vahendusel, läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite, tõuseb üha enam päevakorda visuaalse sisu loomise vajadus.
  Ettevõtte väärtuste tutvustamine läbi pildilugude aitab tugevdada tööandja brändi ja jõuda inimeste südamesse.
  Pildid aitavad lõhkuda barjääre, mida suures organisatsioonis töötamine inimeste vahel võib tekitada.
  Tänu piltidele õpivad inimesed erinevates osakondades teineteist tundma ja seeläbi suureneb meeskonna ühtekuuluvustunne.
  Firmast väljapoole vaadates aitavad pildid näidata inimlikke väärtusi, mis digimaailmas kipuvad kaduma ja hägustuma.

Oleme loonud koolituse, mille eesmärgiks on anda inimestele uut motivatsiooni ja indu, et töötajatel tööd tehes silm säraks. Koolituse peamine eesmärk on heas mõttes inimeste „raputamine“, andmaks uusi ideid ja mõtteid oma töö paremaks korraldamiseks, loomaks teistsuguseid sihte, et vaim ei väsiks.

Meie koolituse teemadeks on enesemotivatsioon, eesmärgistamine ja loovus. Ja seda kõike me teeme nii, et anname osalejatele võimaluse teoorias kuuldut praktikasse rakendada läbi selle et õpetame, kuidas lihtsad pildistamisoskused ning pildikeel aitavad meeskonnavaimu ning -ühtsust tõstmiseks ja muuta koolituse interaktiivsemaks ning praktilisemaks.


Millist kasu saab ettevõte ja selle töötaja?


1. Silm särab rohkem ja indu tööd teha on kuhjaga!
2. Saame paremini tundma õppida oma kaastöötajaid, kellega saab „luurele minna“.
3. Fotograafilised oskused meeskonnas annavad võimaluse tutvustada organisatsiooni nime taha peituvaid inimesi.
4. Töötajad saavad luua sotsiaalmeedia fotosid, mille vahendusel tutvustada oma organisatsiooni ja sealseid inimesi, meeldivat interjööri ning pakutavaid teenuseid.
5. Koolitus annab võimaluse teineteisega tutvumiseks ja kaasaelamiseks. Just nii saate kasvatada tugevat ja ühte jalga astuvat meeskonda.
6. Pildid ja videod, mis on tehtud töötajate poolt, näitavad ka ettevõtte sisemist kultuuri ja toimimist. See kõik suurendab töötajate rahulolu ja lojaalsust ettevõtte suhtes ning on hea algus tugeva tööandja brändi kujundamisel.

Tegemist on päevase koolitusega, mille käigus õpitakse:

 Enesejuhtimist ja   enesemotivatsiooni – isiklike eesmärkide püstitamist, häälestust ja ettevalmistust. Vaatame koos, kuidas muutusi ellu kutsuda ja neid läbi viia.
 Loovust – kas ja kuidas loovus meid meie igapäevaelus toetab, aitab ja suunab. Kuidas olla loovam?
 Meeskonnatöö põhialuseid. Kuidas edukas meeskond saab olla „võidukas“ ning aidata kaasa ettevõtte edule? Kuidas töötajate arengut toetada.
 Loominguliste oskuste arendamist pakkumaks töötajale sisemist rahulolu ja tööstressi maandamist.
 Kasutama enda nutikaamerat ning looma selle abil pildilugusid.
 Kuidas pildikeelt kasutada sisemiseks motivatsiooniks ja meeskonnatunde tugevdamiseks .
 Kuidas pilt aitab luua positiivsemat kuvandit organisatsioonist ja tema brändist – ettevõttesse sissepoole ja ka avalikkusele.
Tekkis huvi?


Meie kaks koolitajat – Kristo ja Airi, oleme valmis tulema ning veetma koos Sinu ettevõttega kas terve päeva või ka pool sellest. Koolitus sobib imehästi suvepäevade, seminaride motivatsiooni „ampsuks“ või ka täiesti iseseisvaks koolituseks – Sinu valik!

Küsi pakkumist ja räägime täpsemalt!