PILDIKUJUNDUS JA KOMPOSITSIOON ÕPPEKAVA

"Enda käekirja leidmine ehk kuidas kujundada isikliku pildikeelt"

Sihtgrupp: 

Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt). Kuigi tegu on algtaseme õppega, sobib see hästi ka neile, kes on ise seisvalt fotograafia õppimisega algusteinud, sest siin koolitusel tegeletakse põhjalikult pildisisu ja loomise kunstiga.

Koolituse maht:

2 päevane koolitus

16 AT teooria

6 AT iseseisev töö

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Õpiväljund:

 • Õpilane tunneb erinevaid kompositsiooni võtteid ja oskab neid kasutada;
 • teab kuidas erineva kadreeringuga saab luua pildis erinevad sisu;
 • oskab kasutada valgus ja varju, et tuua piltidesse emotsioone;
 • oskab analüüsida pilti ja leida selles kompositsiooni. Saab selgeks pildi analüüsimis tehnikad, et tagada enda kui fotograafi pidevat arengut ning leida oma käekiri/pildikeel;
 • oskab kasutada erinevaid meetodeid enda fotograafia alase loomingu arendamiseks ja inspireerimiseks.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koduste ülesannete ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema fotokaamera (peegelkaamera, hübriidkaamera või sarnaste võimalustega kompaktkaamera).
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib algajale õppijale, kes soovid alles omandada teadmisi fotograafiast.

Koolituse sisu:

Teooria: 16 akadeemilist tundi

 • Ülevaade fotograafia ajaloost ja erinevate fotostiilide kujunemisest.
 • Kompositsioonireeglid ning nende kasutamine pildi sisu loomisel.
 • Erinevad võtted pildi kaadri valikus.
 • Valgus ja pildi koloriit kompositsiooni osana.
 • Mustvalge ja värvifoto. Analüüsime, milline mõju on värvidel või nende puudumisel, pildi sisule.
 • Hea pildi saladus - CLEPS reegel.
 • Pildi analüüs ning selle roll enda arengus.
 • Erinevad meetodid enda loomingu arendamiseks ja inspiratsiooni leidmiseks.
 • Tagasiside kodutööle (Tagasiside silmast silma või e-kanalite kaudu).

Iseseisev töö: 6 akadeemilist tundi

 • Etteantud kompositsiooni reeglite järgi koduülesannete tegemine.
 • Mustvalge foto ülesanne.

Kursuse lõpetanu:

Oskab pilti kadreerida nii, et arvestab erinevate kompositsiooni võimalustega. Teab millal mustvalge pilt aitab edastada pildi lugu ning millal toetab värviline pilt autori sõnumit. Analüüsib nii enda kui teiste autorite töid, leiab seal üles positiivse ning oskab hinnata mida saaks paremini või milline võte aitab pildi lugu paremini edastada. On teadlik erinevatest meetoditest, mis aitavad ammutada inspiratsiooni ja tagada fotograafi jätkuv areng.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub õppetööks sobivas renditavas klassiruumis või rendistuudios.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.