Toimumisaeg:

(koolitus on 2-päevane)

Grupp 1:

9. ja 16. november, kell 9.00 - 15.50 

(registreerimine lõppenud)

Grupp 2:

13. ja 20. november, kell 9.00 - 15.50 (laupäev, )

(Laupäevasesse gruppi saab registreerida kuni 12.11)


Koolituse maht: 22 AT

Osalustasu: 260 eur

REGISTREERI KOOLITUSELE

PILDIKUJUNDUS

Ütlemine, et silm sirkel ja nina vinkel, kehtib ka fotograafitöö kohta. Hea fotograaf märkab head kaadrit automaatselt ning oskab jätta pildilt välja ebaolulise. Pildikujunduse koolitusel saad tuttavaks erinevate kompositsioonireeglite- ja võimalustega ja  tead, kuidas tabada olulist ilma üleliigseta. Tead peamisi nippe, kuidas leida olukordadest inspiratsiooni. Oskad analüüsida ka teiste fotograafide töid ja panna kõrva taha häid mõtteid.

Kursuse lõpetanu:

Oskab pilti kadreerida nii, et arvestab erinevate kompositsioonivõimalustega. Teab, millal otsustada mustvalge või värvilise pildi kasuks, et jutustada enda lugu. Analüüsib nii enda kui teiste autorite töid, leiab seal üles positiivse ning oskab teha konstruktiivset kriitikat, märgata vajakajäämisi ja nende parandamise võimalusi. On teadlik erinevatest inspiratsiooni ammutamise meetoditest, mis aitavad tagada ka tema pideva arengu fotograafina.


Koolitusel läbitavad teemad:

  • Fotograafia ajalugu ja eri stiilide kujunemine

  • Kompositsioonireeglid ning nende kasutamine pildi sisu loomisel

  • Erinevad võtted pildi kaadri valikus

  • Valgus ja pildi koloriit kompositsiooni osana

  • Mustvalge ja värvifoto. Analüüsime, milline mõju on värvidel või nende puudumisel pildi sisule

  • Hea pildi saladus - CLEPS reegel

  • Pildi analüüs ning selle roll enda arengus

  • Erinevad meetodid enda loomingu arendamiseks ja inspiratsiooni leidmiseks

Luban, et lahkud koolituselt uute oskuste ning teadmiste ja kindlustundega nende kasutamise suhtes. Sa ei vaata pilte enam kunagi samamoodi, kui enne koolitust!


TUTVU ÕPPEKAVAGA