FOTOTEHNIKA JA -TÖÖTLUS ÕPPEKAVA

"Olemasolevate võimaluste kasutamine ja vajaduste kaardistamine."

Sihtgrupp: 

Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt). Kuigi tegu on algtaseme õppega, sobib see hästi ka neile, kes on ise seisvalt fotograafia õppimisega algusteinud ja soovivad saada kindlustunnet fototöötlusprotsessis ja kaamerakoti komplekteerimisel.

Koolituse maht:

2 päevane koolitus

16 AT teooria

6 AT iseseisev töö

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Õpiväljund:

 • õpilane tunneb erinevaid objektiive ja nende kasutusvõimalusi;
 • oskab hinnata, millal on vajalik kasutada lisa valgust ning millal kasutada kaamerapealselt välku, et saada pildil kvaliteetsem tulemus;
 • oskab hinnata enda fototehnilist vajadust ning lähtuda sellest, et komplekteerida fotokoti sisu;
 • oskab seadistada kaameras pildikvaliteeti;
 • omandab esmased oskused, et iseseisvalt teostada piltide korrigeerimist arvutis;
 • oskab kirjeldada enda töövoogu peale piltide konvertimist arvutisse ning teab võimalusi kuidas koostada isikliku pildiarhiivi.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koduste ülesannete ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema fotokaamera.
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus ja isikliku arvuti kasutamise võimalus.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib algajale õppijale, kellel on varasemalt olnud kokkupuudet fotograafiaga.

Teooria: 16 akadeemilist tundi

 • Erinevad objektiivid, nende parameetrid. Millist objektiivi valida soovitud pildi saamiseks.
 • Lisavalgus. Räägime välkudest ja millal neid kasutada.
 • Muud abistavad vahendid mida leidub fotograafi fotokotist (filtrid, statiivid, hajuti, peegeldi jm).
 • Arvuti ja andmekandjad.
 • Erinevad pildifailid, mida peab nendest teadma ja millist neist valida.
 • RAW fail, kuidas seadistada kaamera ning miks fotograafid kasutavad RAW faili.
 • Mis on RAW converter ja milleks seda vaja on.
 • Vaatame mis saab edasi piltidest kui need on laetud arvutisse.
 • Soovituslik töövoog piltide töötlemisel.
 • Arhiveerimine.
 • Tagasiside kodutööle (Tagasiside silmast silma või e-kanalite kaudu).

Iseseisev töö: 6 akadeemilist tundi

Fototehnika:

Tunnis omandatud teadmiste põhjal hindab õpilane iseseisvalt, millised on tema fotokoti ideaalne sisu. Koostab eelarve kasutades erinevaid fototehnika müügi keskkondi. Õpib hindama müügikuulutuses olevat infot ja enda kui fotograafi vajadusi.

Fototöötlus:

 • Ala- ja ülesäriga pildi korrastamine;
 • Piltide ümber komponeerimine;
 • WB korrastamine;
 • Horisondi sirgeks keeramine;
 • Nahatooni korrigeerimine;
 • Enda tööde arhiveerimise plaani loomine.

Kursuse lõpetanu:

Oskab valida vastavalt pildistamise situatsioonile endale sobiva objektiivi ning teab, kuidas objektiivi vahetus mõjutab kaamera sätteid ning pildi ulatust. Teab millised on kunstlikud valguse loomise võimalused ja vajadusel oskab hinnata, millal on kvaliteetse pildi saamiseks vajalik kasutada lisa valgust. Oskab lähtuvalt enda fotograafia huvist ja vajadusest komplekteerida fotokoti sisu ning leida üles kohad, kus soetada endale täiendavat fotovarustust. Oskab iseseisvalt konvertida pildid fotokast arvutisse ning teha vajalike parandusi. Oskab soovi korral luua erinevaid töötluse presete ja teab kuidas kasutada erinevaid filtreid. Teab erinevaid võimalusi enda isikliku pildi arhiivi loomiseks ning oskab kirjeldada, millised sammud on vajalikud, et jõuda kvaliteetse pildi lõpptulemuseni.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub õppetööks sobivas renditavas klassiruumis või rendistuudios.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.