FOTOKAAMERA KÄSITLEMINE ÕPPEKAVA

"Sissejuhatus fotograafia põnevasse maailma"

Sihtgrupp: 

Fotograafiahuvilised ja inimesed kes vajavad fotograafiat oma tööks (turundajad, ettevõtjad jt). Kuigi tegu on algtaseme õppega, sobib see hästi ka neile, kes on ise seisvalt fotograafia õppimisega algusteinud ja soovivad saada pildistamisel kindlustunnet.

Koolituse maht:

2 päevane koolitus

16 AT teooria

6 AT iseseisev töö

Õppekava rühm:

Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine.

Fotograafia ja kunst.

Õpiväljund:

 • Õpilane tunneb fotograafia põhimõisteid
 • Õpilane valib pildistamiseks sobivad seaded ja teravustamisrežiimi
 • Õpilane oskab iseseisvalt seadistada kaamera vajalike parameetreid vastavalt valgusoludele. Oskab manuaalselt pildistamisel kasutada kaamera valgus-mõõtmiserežiime ja erinevaid objekti fokuseerimise võtteid.
 • Õpilane oskab märgata olemasolevat valgust ja seda ära kasutada ning vajadusel ka liigset valgust vältida.

Õpiväljundi omandamist hindab õpetaja koduste ülesannete ja vestluse põhjal.

Õpingute alustamise tingimused:

 • Õpilasel peab olema fotokaamera (peegelkaamera, hübriidkaamera või sarnaste võimalustega kompaktkaamera).
 • Vähemalt algtasemel arvuti kasutamise oskus.
 • Vajalik eesti keele oskus. Õppetöö toimub eesti keeles.

Koolitus sobib algajale õppijale, kes soovid alles omandada teadmisi fotograafiast.

Koolituse sisu:

Teooria: 16 akadeemilist tundi

Koolitusel omandad sa kõik vajalikud teadmised, et olla oma kaamera peremees ning vajadusel võtta välja sellest maksimum. Saad teada kuidas siseruumides teha pilte ilma välguta ning kuidas saavutada pildi loomulik valgustus. Koolituse lõppedes tead sa milleks on võimeline sinu kaamera ning oskad edaspidi sellega arvestada.

 • Mis on ISO, ava ja säri. Valgustasakaal.
 • Kuidas ISO, ava ja säri mõjutavad pildi kvaliteeti.
 • Kuidas toimivad kaameras leiduvad erinevad programmid ja millal neid on mõistlik kasutada.
 • Kuidas valida ava ja säriaega, et saada pildistamisel parim tulemus.
 • Mis on hallkaart ja kuidas see toimib.
 • Kuidas luua pildi efekte ava ja säri seadetega (optiline illusioon, kaasavedamine jms).
 • Milliseid seadeid kasutada, kui pildistada portreed, maastiku, üritusi, sporti jm fotožanreid.
 • Räägime erinevatest teravustamise võimalustest ja valguse mõõtmise reziimidest.
 • Räägime loomuliku valguse kasutamisest ja seda kuidas pildistada rasketes valgusoludes, ilma, et kasutada kaamera pealset välku.
 • Õppija isikliku kaamera tundma õppimine ja nuppude käsitlemise oskus.

Iseseisev töö: 6 akadeemilist tundi

 • Erinevates valgustingimustes etteantud koduülesannete täitmine. Tagasiside silmast silma või e-kanalite kaudu.

 

Kursuse lõpetanu:

Oskab seadistada kaamera sätted vastavalt olemasolevale valgusele, saab iseseisvalt hakkama pildistades nii õues kui siseruumides. Oskab pildistamisel arvestada nii liikuva kui liikumatu objekti eripärasid. Oskab valida õige pildistamise meetodi, fookuskauguse ja sügavusteravuse. Koolitusel läbinu oskab analüüsida pilti ja hinnata, kas kõik seaded on pildistamise hetkel olnud paigas või saab järgmisel korral midagi teha paremini.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitus toimub õppetööks sobivas renditavas klassiruumis või rendistuudios.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsioon, õpi- või töökogemus:

Koolitaja Airi Leonidov (fotograafi nimega Airi Leon) omab pedagoogilise töö kogemust, samuti on tal pikaajaline töökogemus täiskasvanute õpetamisel. Vabatahtliku töö käigus Eesti tänavafotograafias MTÜ-s on Airi juhendamisel toimunud mitmeid erinevaid fotograafia teemalisi töötubasid, fotolaager ja 5 aasta vältel on regulaarselt korraldatud fotojalutusi üle Eesti lausa 5 linnas. Fotograafia alased teadmised ja oskused on ta omandanud pea 10 aastase õpiperioodi vältel, kuhu mahub nii pikemaid kui lühemaid kursuseid ning vabatahtliku tööd ja fotograafina tegutsemist. Sellest kõigest on võimalik täpsemalt lugeda CV.